Firma arkon vznikla v roku 2008 s cieľom poskytovať komplexnú starostlivosť o výpočtovú techniku klientov. Klienti si nás vyberajú pre naše schopnosti, spoľahlivosť, stabilitu a finančnú dostupnosť. Orientujeme sa na firmy a úrady ktoré majú do 15 aktívnych užívateľov výpočtovej techniky.

Firma arkon má od svojho vzniku aj vlastný obchod. Tu si môžete zakúpiť tovar súvisiaci s výpočtovou technikou. Okrem predaja tu vykonávame aj servis výpočtovej techniky. Jedná sa hlavne o servis počítačov a notebookov. V roku 2017 sme v našom obchode začali vo väčšej miere poskytovať administratívne služby ako je kopírovanie, tlačenie, skenovanie, faxovanie, e-mailovanie a prepisovanie textu do elektronickej podoby. Reagovali sme tak na stupňujúci sa dopyt zo strany zákazníkov. Kladieme dôraz na kybernetickú bezpečnosť a preto od svojho vzniku poskytujeme bezpečnostné riešenia od firmy ESET. Firma arkon je ESET Strieborný partner.

Do budúcnosti plánujeme zvýšiť množstvo klientov využívajúcu našu službu „Kúpa výtlačkov“. Jedná sa o riešenie pre firmy a úrady ktoré chcú zjednodušiť spôsob ako si zabezpečiť možnosť vytvárať vlastné tlačové výstupy. Zjednodušene povedané. Nekupujte tlačiareň, nekupujú náplne do tlačiarne, nekupujú papier do tlačiarne, nestarajú sa o údržbu tlačiarne, neriešte opravu tlačiarne. Neriešte ani žiadny prenájom tlačiarne Jedinú vec ktorú riešite je počet výtlačkov. Ten jediný na konci mesiaca zaplatíte. Táto služba maximálne sprehľadňuje náklady tlač, výrazne šetrí čas a znižuje celkové náklady spojené s tlačením.

 

intel01x intel02x intel03x intel04x
intel05x eset01x eset02x kingston01x