Predaj a služby.
Všetok tovar a služby sú v predajni predávané za štandardné ceny určené pre bežného, koncového zákazníka. Platí sa cez registračnú pokladnicu, pri odbere, v hotovosti. Pri špecifických prípadoch, po dohode, môže bežný, koncový zákazník zaplatiť faktúru prevodom.

Firemný zákazník môže po dohode za tovar a služby platiť faktúru prevodom. Pokiaľ hodnota faktúry nedosiahne minimálnu hodnotu 100,00€ bez DPH, je účtovaný manipulačný poplatok 5,00€ bez DPH. Štandardná splatnosť faktúry je 7 dní. Pre dlhodobejších zákazníkov, s dobrou platobnou disciplínou, ktorý nakupujú vo väčších množstvách, je možné splatnosť predlžiť až na 90 dní. Zákazník ktorý neuhradí faktúru v dohodnutom termíne splatnosti, stráca možnosť platiť za tovar a služby na faktúru so splatnosťou.

Pravidelný zákazník môže získať výhodu vo forme „Zákazníckej karty“. „Zákaznícka karta“ je výhoda, pri ktorej zákazník platí za tovar a služby ktoré odobral počas kalendárneho mesiaca, súhrne až na jeho konci. Výhodou pre zákazníka je menšie množstvo nadobúdacích dokladov, jednoduchšie účtovanie, väčšia prehľadnosť a jednoduchšie narábanie s hotovosťou.

Firemný zákazník ktorému zabezpečujeme starostlivosť o výpočtovú techniku na základe „Mandátnej zmluvy“ spadá do kategórie“ Zmluvný partner“. Každý „Zmluvný partner“ získava výhodu vo forme „Zákazníckej karty“, nižších cien ako sú bežné ceny na predajni, a splatnosť faktúr podľa dohody.

Nižšie ceny ako sú štandardné na predajni, ako aj ďalšie výhody môže získať pravidelný, firemný zákazník, ktorého nákupy pravidelne prekračujú minimálne určený objem alebo za iných dohodnutých podmienok.

Na tovar je štandardná záruka 24 mesiacov. V prípade kedy je táto doba dlhšia, je o tom vystavený písomný doklad. Bez tohto dokladu si nie je možné nárokovať dlhšia záruku ako je štandardná.

 

Servis – počítač, notebook.
Základná diagnostika chyby je štandardne realizovaná do 24 hod. od prijatia zariadenia do servisu. Táto doba môže byť v niektorých prípadoch dlhšia. Diagnostika chyby je platená služba, ktorej cena však nepresiahne 2 hodiny servisu podľa platného cenníka. Po určení chyby je zákazník informovaný o cene opravy. Po odsúhlasení opravy zákazníkom, je oprava štandardne realizovaná do 24 hodín. Výnimku tvoria prípady, kedy je nutné náhradný komponent objednať alebo sa jedná o špecifický prípad. Vtedy je čas opravy závislý od dostupnosti daného komponentu alebo času potrebného na vyriešenie špecifickej situácie. O ukončení opravy je zákazník informovaný a zariadenie si môže z opravy vyzdvihnúť počas bežnej pracovnej doby. Opravené zariadenie môže byť zákazníkovi aj dovezené na určené miesto. Táto služba je spoplatnená. V prípade keď si zákazník jeho zariadenie nepreberie z opravy do jedného mesiaca od jeho doručenia do servisu, bude mu účtovaný poplatok za uskladnenie. Jeho výška je uvedená na servisnom protokole.

Servis u zákazníka sa realizuje v termíne ktorý si určí po dohode zákazník. Jeho cena je účtovaná podľa platného cenníka. V prípadoch, keď je servis realizovaný mimo bežnej pracovnej doby, je cena servisu oproti bežnej cenníkovej cene vyššia o 100%. V prípadoch, keď vzdialenosť výjazdového servisu prevyšuje 5km, je zákazníkovi účtovaný poplatok za dopravu podľa platného cenníka.